English | ខ្មែរ
ជួបជាមួយទូរទស្សន៍ឌីជីថលនៅកម្ពុជា
Customer Support: 1 800 200 800
023 999 897
from 8a.m. to 9p.m. 7/7


Home ផ្នែកសាកសួរពត៌មាន ផែនទីសេវាកម្មគ្របដណ្តប់

ផែនទីសេវាកម្មគ្របដណ្តប់


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផែនទីវត្តមាន OneTV នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់


ខេត្តសៀមរាប


ខេត្តស្វាយរៀង


ខេត្តកំពង់ធំ


ខេត្តព្រះសីហនុ

 


ខេត្តកំពង់ចាម


ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  

 


One TV Company - Digital TV in Cambodia. Customer support: 1 800 200 800, 023 99 98 97
info@onetv.com.kh